Av. Engin DAŞLI
Av. Engin DAŞLI
Yazarın Makaleleri
TAPUDA DAVALIDIR ŞERHİ DÜŞÜLMESİ TALEBİ
Taşınmazlarla ilgili açılan davalarda en çok ileri sürülen talep, dava konusu taşınmazın tapu kaydına 'davalıdır şerhi düşülmesi” talebidir. Medeni Kanunumuzda 'davalıdır şerhi” terimi hiç geçmemektedir. Davalı şerhi...
GEOMETRİ VE HUKUK
Hukuk hepimizin hayatını etkiler. Bu etki, bazen farkında olunmayacak kadar az hissettirir, kendini. Bazen ise nefes alacak yer bile kalmamış gibidir. Hangi hal içerisinde olursak olalım, içten içe hep bir tuhaflık sezeriz. Dilimizin ucuna gelen...
TÜKETİCİ HUKUKUNDA MÜTESELSİL KEFALET YASAĞI
Kimsenin kimseye kefil olmak istemediği bir çağda yaşıyoruz. Bu gerçeği, birisine kefil olmak ya da kendimize kefil olacak birilerini bulmak zorunda kaldığımızda iliklerimize kadar hissederiz. Nasıl olup da toplum olarak bu hale geldiğimizi sorgularız;...
TÜKETİCİ ve SENET
Ne zaman bir senet imzalamak zorunda kalsam, midemdeki asitlerin yukarı çekildiğini hissederim. Birçok kişinin benzer duygular yaşadığını bizzat kendilerinden duydum. Bazen satın aldığımız bir malın taksitleri için, bazen borç para aldığımız...
KOYU MANTIK YANILGISI
Hiçbir beşeri irade gelecekte gerçekleşecek bütün ihtimalleri öngöremez. Varlık, bütün boyutlarıyla ve detaylarıyla kavranamaz. Her kavrayış, eksik bir kavrayıştır. Modern bilimin bütün gelişmelerine rağmen insan davranışı, ruhu ve...
TÜKETİCİDEN İSTENEBİLECEK MASRAFLAR
Sadece öğrenmek için değil, izah etmek için de okumak gerekir. Yeni Tüketici Yasa'sı m. 4-7 hükümlerine 'Genel Esaslar” başlığını vermiştir. Bu maddeler içerisinde 4. Madde 'Temel İlkeler” başlığını taşıdığı için...
TÜKETİCİYİ BİLGİLENDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
Sadece öğrenmek için değil, izah etmek için de okunur. Taraflardan birinin mesleki veya ticari amaçlarla hareket eden bir satıcı/sağlayıcı, diğerinin ise mesleki ve ticari olmayan amaçlarla hareket eden bir tüketici olması durumunda yapılan...
TÜKETİCİ SIFATININ TESPİTİNDE “MESLEKİ AMAÇ” KRİTERİ
Sadece öğrenmek için değil, izah etmek için de okumak gerekir. Geçen yazımızda, tüketici kavramını açıklarken verdiğimiz 'avukatın bilgisayar alması” örneği, hukuk fakültesi ikinci sınıf öğrencisi olan bir okuyucumuzun, farklı...
YENİ KANUN’DA TÜKETİCİ KAVRAMI
Sadece öğrenmek için değil, anlatmak için de okumak gerekir. Bir açıdan, tüm haklarımızı kavramlara borçluyuzdur. Her kavram da bir ayırt ediciliğe dayanır. Ticari hayatın içerisindeki gözlemler sonucu, 'bir malı sadece kullanmak ve...
AYIPLI (BOZUK) ÜRÜN ve SEÇİMLİK HAKLARI KULLANMAK
Elektronik ürünlerin önemi ve hayatımızda kapladığı yer, her geçen gün artıyor. Birçok elektronik ürün satıcısı, teknik servis hizmeti de veriyor. Satın aldığınız bir ürün ayıplı (bozuk) çıkarsa, alıcı (tüketici) olarak dört...