Uzlaştırmacı olarak görevlendirileceklerin belirlendiği sınav sonuçları açıklandı. Cumhuriyet Savcısı Dr. Cengiz Apaydın, sınav sonuçlarına ilişkin hukukihaber.net'e konuştu.

Türkiye'de ilk kez düzenlenen sınava ilişkin kazanan ve kazanamayan adaylara çok özel önerilerde bulunan Cumhuriyet Savcısı Dr. Cengiz Apaydın ile hukukihaber.net olarak gerçekleştirdiğimiz röportaj şöyle;

1-) Uzlaştırmacı Sınav Sonucunu nasıl değerlendiriyorsunuz? 

Uzlaştırmacı sınavına girenler büyük oranda başarılı oldu. Özellikle halihazırda uzlaştırmacılık yapan adaylar büyük oranda  sınavı geçtiler. 

2-) Soruları hakkındaki değerlendirmeniz nedir? 

Sorular teorik ve pratik olmak üzere uzlaşma mevzuatından soruldu.  Ayrıca 10 adet iletişim sorusu soruldu. İletişim soruları uzlaşma ile ilgili alanlardandı. Soruları yayınlanmadığını için görme şansım olmadı ancak bildiğim kadarı ile doğrudan uzlaşmacıların teorik ve pratikte bilmesi gereken konulardan hazırlanmış. 

3-) Sınavı kazanan adaylar sınav öncesi nasıl bir çalışma yaptılar? 

Adaylar Adalet Bakanlığının izin verdiği kuruluşların düzenlediği eğitim kuruluşlarında  48 saatlik sertifika   programına katılar. Akabinde uzlaştırmacı sınavına girip sınavı kazandılar. 

4-) Yeni dönemin uzlaşma kurumu adına neler getireceğini düşünüyorsunuz? 

Başarının artacağını düşünüyorum. Çünkü yeni uzlaştırmacılarımız iyi bir eğitim aldılar çok zor olmasa dahi alanlarını ilgilendiren bir sınavı geçtiler en önemlisi de uzlaştırma  yapmak için çok hevesliler. 

5-) Bu eskiden uzlaşma yapan kişilerin yeni dönemde görev alamayacağı anlamımı taşır? 

Evet ancak ellerinde uzlaştırma dosyası olan uzlaştırmacılar30+ 20 günlük süreye riayet etme koşulu ile uzlaşma dosyalarını sonuçlandıracaklar. Bu sürede görevleri devam ediyor olacak. 

6-) Kazanalar göreve ne zaman başlayacak? 

Tahminen Nisan ayı sonunda.

7-) Peki bu kişilerin kimliği olacak mı? 

Alternatif Çözümler daire Başkanlığı tarafından her uzlaştırmacıya bir kimlik ve sicil numarası verilecek. 

8-) Bu kimlik adliye ve kamu kurumları girişlerinde kolaylık sağlayacak mı? 

Muhakkak 

9-) Sınavdan haberdar olamayanlar ve şimdiden sonra sınava girmek isteyenler için bir olanak var mı? 

Evet. Adalet Bakanlığı tarafından eğitim kuruluşlarına sertifika programı için izin verilecek ve ikinci dönem uzlaştırmacı sınavı için eğitim programlarının başlayacağı konusunda duyumlar aldık.

10-) Uzlaştırmacı sınavlarının hangi  periyodlarla tekrarı söz konusu olacak? Bu konuda bir düzenleme var mı? 

Evet yönetmelik gereğince yılda en fazla iki kez yapılması söz konusu .

11-) Sizin bu alanda bildiğimiz kadar ile iki kitabınız var. Bu kitapların içeriği hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kanaatimizce uzlaşma yeni bir hukuk dalı olup etkinlik alanı  genişlediğinden bu alanın gelişmesine benim kitaplarım katkı sağladı. Birinci kitabım  "ceza hukukunda uzlaşma ve uzlaştırmacılar için ceza hukuku " isimli kitap olup, bu kitapta uzlaştırmacılara teorik ve pratik bilgiler sunulmuş olup, uygulamaya yönelik bilgilerle birlikte , rapor örnekleri ile uygulamaya ışık tutulmaya çalışılmıştır. Uzlaştırma serimizin ikinci kitabı olan" uzlaştırma ve müzakere"  isimli kitap ise hem uygulamaya hem de  sınavı kazandırmaya yönelik uzlaştırmacı adaylarına hap bilgilerle sınavı geçerek pratik bilgilerle uzlaştırma ve müzakere yeteneklerinin artırılması amaçlanmıştır. Konu anlatımlı çözümlü soru bankası olan bu kitap içeriği itibariyle çıkmış  uzlaştırmacı sınav soruları ile büyük oranda örtüşmektedir. 

12-) Kazanan ve kazanamayan adaylara öneriniz nedir? 

Kazanamayan adaylar üzülmesin uzlaştırmacı olmak bir süreç yeni kitaplar satın alarak kendilerini geliştirsinler muhtemelen bu yılki ikinci sınav Ekim, Kasım aylarında olacak, ve tekrar sertifika programına katılmak zorunda değiller, sadece sınava girecekler. Şimdiden başarılar diliyorum. 

Kazananlar içinde hayırlı olsun, sınavı kazanmak sadece bir başlangıç sürekli uzlaşma ve ceza hukuku bilinci ile ilgili kitaplar okusunlar Ceza hukukunun ve uzlaşmanın felsefesini öğrensinler. Müzakere ve iletişim becerilerini arttırsınlar. 

13-) Son olarak uzlaşma ile ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? 

Uzlaşma toplumsal barışa katkı sağlayacak suçla bozulan toplumsal düzenin yeniden kurulmasına aracılık edecektir. Özellikle suçun taraflar veya tarafların yakınları tarafından çeşitli saiklerle veya şekillerle tekrarını önleyecektir. Uzlaştırmacılar taraflara uzlaştırmayı iyi anlatırlarsa uzlaştırma kurumu gelişecektir. Uzlaştırmanın artması ile emin olun ki suç oranı da azalacaktır. (hukukihaber.net)