Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Adalet Bakanlığı'na Abdulhamit Gül'ün yerine Bekir Bozdağ atanmıştı.

Bekir Bozdağ, Meclis'te yemin ederek görevine başladı.

Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.

Bozdağ'ın okuduğu yeminin tam metni şöyle:

"Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk Milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ant içerim."