Av. Prof. Doktor Baki Kuru, 1928 yılında Bolu (Düzce) ili Akçakoca ilçesinde doğdu. 1940 yılında Akçakoca Merkez İlkokulunu, 1943 yılında Kastamonu Lisesinin ortaokul kısmını, 1946 yılında Bolu Orman Okulunu bitirdi.

1946-1950 yılları arasında Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında orman bölge şefi olarak görev yaptı. 1950 - 1951 yıllarında, Diyarbakır ve Yozgat Liselerinde, okul dışından lise bitirme ve olgunluk sınavlarını verdi. 1951 - 1955 yıllarında Toprak ve İskan Genel Müdürlüğü teşkilatında harita teknik memuru olarak görev yaptı ve aynı zamanda Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine devam etti. 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesini birincilikle bitirdi.

Alman hükûmetinin vermiş olduğu burs ile 1958 yılında, Almanya'nın Münster Üniversitesinde "Hukuk Doktoru" unvanını aldı. Aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesine hukuk tarihi asistanı olarak girdi. 1960 yılında Nizasız Kaza konusundaki tezi ile doçent, 1966 yılında profesör oldu.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptığı dönemdeki asistanları Ejder Yılmaz, Ramazan Arslan ve Haluk Konuralp idi.

1983 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten beri, bilimsel çalışmalar yapmakta ve kitaplarını yenilemektedir.

Prof. Dr. Baki Kuru, Kasım 2008'de, Münster Üniversitesi tarafından "Altın Doktora" ödülüne layık görülmüştür.

Eserlerinden bazıları

İcra ve İflâs Hukuku (4 cilt), 1988, 1990, 1993, 1997

Hukuk Muhakemeleri Usulü (6 Cilt), 2001

İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak)

Hukuk Muhakemeleri Usulü El Kitabı, 1995

Bankalardaki Mevduatın ve Diğer Alacakların Haczi, 2002

İcra ve İflâs Hukukunda Menfî Tespit Davası ve İstirdat Davası, 2003

İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2004

Makaleler, 2006

Tespit Davaları 2010, (Prof. Dr. Ali Cem Budak ile ortak)

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak)

İcra ve İflâs Kanunu (Prof. Dr. Ejder Yılmaz ve Prof. Dr. Ramazan Arslan ile ortak)

İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı, 2013

Hukuki Mütalâalar, 2013

Medenî Usul Hukuku Ders Kitabı, Kasım 2015

İcra ve İflâs Hukuku Ders Kitabı, Şubat 2016

---

“İlerlemiş yaşımdan dolayı, bu Önsöz belki de bir Sonsöz olabilir:
Baki kalan, bu kubbede bir hoş sada imiş.”

Ekim 2020
Prof. Dr. Baki Kuru