Özgül Fobi, kişinin belirli nesne ya da çeşitli durumlardan sürekli bir korku duyması durumudur. Kişi, korktuğu nesne ya da durumla karşı karşıya geldiğinde bir kaygı hisseder. Bu tepkinin bazı hallerde panik atağa dönüştüğü de bilinmektedir. Fobisi olan bir kişinin yaşantısı bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir. Temel olarak kişi, korktuğu şeyden korkulmaması gerektiğinin farkındadır. Buna rağmen korkusunun önüne geçemediği için sosyal yaşantısında çeşitli sorunlarla baş başa kalabilir.

Özgül Fobi Nedir? Belirtileri Nelerdir?

Fobi, bir nesne ya da duruma karşı mantıkdışı bir korku besleme halidir. Birçok kişinin fobisi olduğu bilinmektedir. Bazı fobilerin tıp literatüründe yeri de bulunmaktadır. Özgül Fobiler, diğer fobi türleri arasında en yaygın olanlarıdır. Kişi, belirli bir durum ya da nesneye karşı korku beslediği için korku duyduğu şeyle her karşılaşmasında büyük bir kaygı içerisinde olur.

Bazı durumlarda bu kaygının ilerlediği ve panik atağa dönüştüğü de görülmektedir. Bu nedenle kişinin iş ve sosyal yaşantısı sekteye uğrar. Özgül Fobinin çeşitli belirtileri bulunmakta olup bu belirtileri genel hatlarıyla şu şekilde sıralamak olanaklıdır:

·       Ağız kuruluğu

·       Yutkunma güçlüğü

·       Kalp çarpıntısı / sıkışması

·       Terleme

·       Titreme

·       Baş dönmesi

·       Uyuşma / karıncalanma

·       Nefes darlığı / Göğüs sıkışması

Bu ve bunun gibi belirtiler, kişinin korktuğu nesne ya da durumla karşı karşıya gelmesi durumunda kendisini belli etmektedir. www.mutluyasam.com.tr, Özgül Fobiler konusunda uzman desteği sunmaktadır. Birey, sahip olduğu fobi nedeniyle kendini mutsuz hissedebilir, yaşantısı bu durumdan olumsuz bir şekilde etkilenebilmektedir.

Özgül Fobiyle Nasıl Başa Çıkılır?

Özgül Fobi, kişinin korktuğu şeyle karşı karşıya gelmesi durumunda stres ve kaygı yaşamasına neden olabilmektedir. Bu durum, kaliteli bir yaşamdan uzaklaşması sorununu beraberinde getirir. Kişi, her ne kadar korkunun anlamsız olduğunu bilse de bu konuda bir şey yapamayabilir. Bu tarz bir durumda uzman desteğine ihtiyaç duyulabilmektedir.

İyileşme sürecini başlatan adımlar sayesinde kişi, korku duyduğu şeyle karşı karşıya kaldığında ne yapması gerektiğini bilir. Bu sayede kaygı ve stresten uzaklaşarak nasıl davranması gerektiğini bilmekte ve çok daha kaliteli bir yaşama adım atabilmektedir. Mutlu yaşam bireysel terapi, çift terapisi, ergen psikoloğu gibi hizmetler sunmaktadır.