Av. Ali SÖNMEZ
Av. Ali SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
CEZA HUKUKUNDA SORUŞTURMA EVRESİ NE ŞEKİLDE BAŞLAR,ÖZELLİKLERİ NELERDİR ve NE ŞEKİLDE SON BULUR?
Ceza Muhakemesi,soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki ana evreden oluşmaktadır. Bu yazımızda, soruşturma evresinin ne şekilde başladığından, soruşturma evresinin genel özelliklerinden ve bu evre sonunda verilen kararlardan bahsedeceğiz....
İŞ HUKUKUNDA MAAŞA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR
Uygulamada maaş konusuyla alakalı ortaya çıkan birçok uyuşmazlık vardır ve her uyuşmazlık kendi içerisinde değerlendirilerek çözüme gidilir. Bu yazımda ise, bu uyuşmazlıkların bazılarına sırasıyla değinerek maaş hususunda işçilerin...
MURİS MUVAZAASINA (MİRASTAN MAL KAÇIRMAYA) DAYALI TAPU İPTAL ve TESCİL DAVASI
Bu çalışmamızda uygulamada sıklıkla karşılaşılan muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası incelenecektir. MURİS MUVAZAASI NEDİR? Muvazaa, iki tarafın gerçek maksatlarını gizleyerek hakikaten rızaları olmadığı bir akdi üçüncü...
BOŞANMA SEBEPLERİ
Türk Hukukunda, Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri sınırlı sayıda (numerus clausus) sayılmıştır. Yani Kanun'da belirtilen sebepler dışında bir sebebe dayanarak boşanma davası açılması mümkün değildir. Sınırlı sayıda belirtilen...
DERNEKLERİN KURULMASI ve TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASINA İLİŞKİN SİSTEMLER
A. DERNEĞİN TANIMI ve UNSURLARI Dernekler, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu,ilgili yönetmelikler ve Uluslararası antlaşmalar çerçevesinde düzenlenmiştir. Dernek bir tüzel kişiliktir ve tüzel kişi olan derneğin tanımı da, gerek TMK'da...
GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
1.TANIM Taşınmaz(gayrimenkul) satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın, satıcı tarafından belirlenen bedel mukabilinde, ileri bir tarihte yapılması muhtemel olan ve taşınmazın asıl satışını konu edinen bir ön sözleşme olarak tanımlanabilir....
Taşınmaz Satışında Hasarın İntikali
ÖZET Hasarın geçişi hususunda ilgili olduğu konular kapsamında farklı kanunlarda farklı düzenlemeler söz konusudur. Türk Borçlar Kanununda da bu konu taşınırlarda ve taşınmazlarda olmak üzere ikili bir ayrım yapılarak düzenlenmiştir....