banner699
Av. Ali SÖNMEZ
Av. Ali SÖNMEZ
Yazarın Makaleleri
DEVLETİN SORUMLULUĞU BAKIMINDAN ZARAR GÖRENİN AĞIR KUSURU
GİRİŞ Kişilerin tapu siciline güveninin sağlanması için hukuk düzenimizde getirilen korumalardan bir tanesi de tapu sicil uygulamalarında meydana gelen zararlardan devletin kusursuz olarak sorumluluğudur. Tapu sicilinin tutulmasından devletin...
4857 SAYILI İŞ KANUNU’NA GÖRE YILLIK ÜCRETLİ İZİN
4857 sayılı İş Kanunu kapsamında doğabilecek işçilik alacaklarından birisi yıllık izin ücreti alacağıdır.Yıllık izin, belirli bir süre çalışan işçiye, çalışma yorgunluğunu üstünden atması amacıyla işçinin ailesi ve sosyal...
TASARRUF YETKİSİNE AİT KISITLAMALARIN ŞERHİ
GİRİŞ Şerhler tapu siciline geçici bir şekilde kaydedilmesi mümkün ve geçerli olan kişisel haklar için veya ayni haklar üzerindeki bazı tasarruf kısıtlamaları için kabul edilmiş bir tapu işlemidir[1]. Malikin tasarruf yetkisi çeşitli...
İŞ HUKUKUNDA FESİHLE İLGİLİ SORULAR
Bu yazımızda, fesihle alakalı olarak merak edilen bazı hususlara değineceğiz. 1. İŞ HUKUKUNDA FESİH NEDİR, NE ŞEKİLDE ve NASIL YAPILIR ? Fesih, işçi ile işveren arasındaki iş akdini derhal veya duruma göre belirli bir süre sonra sona erdiren,...
CEZA HUKUKUNDA SORUŞTURMA EVRESİ NE ŞEKİLDE BAŞLAR,ÖZELLİKLERİ NELERDİR ve NE ŞEKİLDE SON BULUR?
Ceza Muhakemesi,soruşturma ve kovuşturma olmak üzere iki ana evreden oluşmaktadır. Bu yazımızda, soruşturma evresinin ne şekilde başladığından, soruşturma evresinin genel özelliklerinden ve bu evre sonunda verilen kararlardan bahsedeceğiz....
İŞ HUKUKUNDA MAAŞA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLAR
Uygulamada maaş konusuyla alakalı ortaya çıkan birçok uyuşmazlık vardır ve her uyuşmazlık kendi içerisinde değerlendirilerek çözüme gidilir. Bu yazımda ise, bu uyuşmazlıkların bazılarına sırasıyla değinerek maaş hususunda işçilerin...
MURİS MUVAZAASINA (MİRASTAN MAL KAÇIRMAYA) DAYALI TAPU İPTAL ve TESCİL DAVASI
Bu çalışmamızda uygulamada sıklıkla karşılaşılan muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davası incelenecektir. MURİS MUVAZAASI NEDİR? Muvazaa, iki tarafın gerçek maksatlarını gizleyerek hakikaten rızaları olmadığı bir akdi üçüncü...
BOŞANMA SEBEPLERİ
Türk Hukukunda, Türk Medeni Kanununda boşanma sebepleri sınırlı sayıda (numerus clausus) sayılmıştır. Yani Kanun'da belirtilen sebepler dışında bir sebebe dayanarak boşanma davası açılması mümkün değildir. Sınırlı sayıda belirtilen...
DERNEKLERİN KURULMASI ve TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASINA İLİŞKİN SİSTEMLER
A. DERNEĞİN TANIMI ve UNSURLARI Dernekler, Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu,ilgili yönetmelikler ve Uluslararası antlaşmalar çerçevesinde düzenlenmiştir. Dernek bir tüzel kişiliktir ve tüzel kişi olan derneğin tanımı da, gerek TMK'da...
GAYRİMENKUL (TAŞINMAZ) SATIŞ VAADİ SÖZLEŞMESİ
1.TANIM Taşınmaz(gayrimenkul) satış vaadi sözleşmesi, bir taşınmazın, satıcı tarafından belirlenen bedel mukabilinde, ileri bir tarihte yapılması muhtemel olan ve taşınmazın asıl satışını konu edinen bir ön sözleşme olarak tanımlanabilir....
Taşınmaz Satışında Hasarın İntikali
ÖZET Hasarın geçişi hususunda ilgili olduğu konular kapsamında farklı kanunlarda farklı düzenlemeler söz konusudur. Türk Borçlar Kanununda da bu konu taşınırlarda ve taşınmazlarda olmak üzere ikili bir ayrım yapılarak düzenlenmiştir....