7256 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 üncü Maddesi ile 4 üncü Maddesinde (Onüçüncü ve Ondördüncü Fıkraları Hariç) Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin, Anılan Maddelerde Belirtilen Sürelerin Bitiminden İtibaren Bir Ay Uzatılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3343), 30 Aralık 2020 Tarihli ve 31350 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararına göre, daha önce 31 Aralık 2020 olan başvuru süresi ve ilk taksit süresi bir ay uzatıldı.