Okullarda söylenen ”Andımız” ve “Devlet Nişanları” üzerinde bulunan Atatürk kabartmasının kaldırılmasına karar verildi.

2018 yılında alınan bir kararla, okullarda “Andımız’ın okutulmasına son verilmiş ve Devlet Nişanları üzerinde bulunan Atatürk rölyefinin kaldırılmasına karar verilmişti.

Bu işlemlerin iptali için açılan davada, Danıştay’ın ilgili dairesi, bu kararları Anayasa’ya aykırı bularak iptal etmiş ve “Andımız’ın” okutulmasına devam edilmesi ve Devlet Nişanları üzerinde Atatürk kabartmasının bulunması yolunda karar vermişti.

Bu gün Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (DİDK) aldığı bir kararla, önceki kararları kaldırarak, Andımız’ın ve Atatürk rölyefinin kaldırılması yolunda karar vermiştir.

Üstelik davanın başlangıcında, bu uygulamaların yani Andımız’ın okunması ve Atatürk rölyefinin bulunması gerektiği yolunda yazılı görüş bildiren “kamu avukatları.?” önceki kararı temyiz ederek bu kez, bu uygulamalara son verilmesi yolunda talepde bulunmuşlardır.  Bu garip süreç sonunda; Andımız’ın okunmamasına ve Devlet Nişanları üzerinde bulunan Atatürk rölyefinin kaldırılmasına karar verilmiştir.
Neyin “Hukuk Reformunu” yapacaksınız, söyler misiniz.???

Av.A.Erdem AKYÜZ