-Kişinin evleneceği şahısta veya niteliğinde yanılması,

-Aldatma,

-Korkutma,

-Ayırt etme gücünün geçici olarak yoksunluğu,

İptal davası açma hakkı;

İptal sebebinin öğrenildiği veya korkunun etkisinin ortadan kalktığı tarihten başlayarak altı ay ve her hâlde evlenmenin üzerinden beş yıl geçmekle düşer.