banner640

Bilindiği gibi, 315 seri nolu GVK genel tebliği 6/10/2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Tebliğe göre uzunca bir müddet arttırılmayan stopaj iadeleri limitleri artırılarak mükelleflere bu alanda önemli kolaylıklar getirilmiştir. [1]

315 seri nolu GVK genel tebliğinde göze çarpan önemli hususlar aşağıda gösterilmiştir. Bize göre, önceden yer alan 10.000 TL’lik limit 50.000 TL’ye yükseltilmiştir. Konuyla ilgili ayrıntılar ilgili tebliğde açıklanmıştır. Bir diğer önemli husus ise, nakden iade talebinin 500.000 TL’ye kadar olan kısmı mükellefle süresi içerisinde tam tasdik YMM sözleşmesi yapan mükelleflere tasdik raporu kapsamında iade yapılacaktır. İade talebinin 500.000 TL’yi aşması halinde maliyenin denetim elemanları tarafından düzenlenecek raporlara göre iadeler mükelleflere yapılabilecektir. Bu konuda idareye iade talep dilekçesi 1A ve eklerinin noksansız olarak ibraz edilmesi şartıyla teminat istenmeden ve inceleme raporu beklenmeden iade yapılacaktır. İade talebi için teminat verilmesi halinde iadeler süratle gerçekleştirilecektir. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalar gerek tebliğde ve gerekse aşağıda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

1) Mahsuba ilişkin iade talep dilekçesinin verilmiş olması kaydıyla, mükelleflerin vergi borçlarına ilişkin mahsup talepleri yıllık beyannamenin verildiği tarih esas alınarak yerine getirilecektir.

2) Nakden iade taleplerinin iade talep dilekçesi (1A) ile yapılması şarttır. Stopaj yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade edilecek tutarın 50.000 Türk Lirasını geçmemesi halinde iade talebi, iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte bu dilekçenin “Nakden İadelere İlişkin Açıklamalar” kısmında yer alan eklenecek belgelerin eksiksiz ibraz edilmesi kaydıyla inceleme raporu ve teminat aranmaksızın yerine getirilir. Bu kapsamda;

- Ücret geliri elde edenler için işveren tarafından vergi kesintisinin yapıldığını gösteren yazının onaylı örneğinin,

- Gayrimenkul sermaye iradı elde edenler için kira kontratının onaylı örneğinin,

- Menkul sermaye iradı elde edenler için vergi kesintisinin yapıldığını gösteren belgenin onaylı örneğinin,

- Serbest meslek kazancı elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumlusu adına tahakkuk ettiğini gösteren belgenin onaylı örneğinin,

- Kurumlar vergisi mükellefleri ile ticari veya zirai kazanç elde edenler için tevkif yoluyla kesilen vergilerin vergi sorumluları tarafından ilgili vergi dairesine ödenmiş olduğuna ilişkin belgenin ilgili kurumca onaylanan bir örneğinin,

iade işlemini gerçekleştirecek olan vergi dairesine iade talep dilekçesi (1A) ile birlikte ibraz edilmesi kafi sayılmaktadır.

3) Yapılacak nakden iade işlemlerinde stopaj yapılan kişinin adı soyadı, vergi kimlik numarası (T.C. kimlik numarası), ödemenin gayri safi tutarı ve yapılan tevkifatın tutarına ilişkin bilgiler ile tevkif yoluyla kesilen vergilerin ödenip ödenmediği hususunun vergi daireleri tarafından GİBİNTRANET/Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ekranından tespit edilebilmesi durumunda, bu bilgilere ilişkin belgeler mükelleflerden ayrıca kağıt ortamında istenilmeyecektir.

4) Nakden iadeye ilişkin bilgilerin YBS ekranından tespit edilememesi durumunda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde istenilmesine devam olunacaktır.

5) Nakden yapılacak iade taleplerinin 50.000 Türk Lirasını aşması halinde, 50.000 Türk Lirasını aşan kısım Vergi Usul Kanununa göre vergi inceleme yetkisi bulunanlarca yapılacak inceleme sonucunda düzenlenecek vergi inceleme raporuna göre iade edilir. 50.000 Türk Lirasına kadar olan kısım ise, iade talep dilekçesi (1A) ve eklerinin eksiksiz ibraz edilmesi koşuluyla teminat aranmaksızın ve inceleme raporu beklenmeksizin iade edilir.

6) İade talebi teminat gösterilmesi halinde inceleme sonucu beklenmeksizin yerine getirilir. Teminat olarak nakit, teminat mektubu, devlet tahvili gösterilebilir. Banka teminat mektuplarının (süresiz-şartsız) paraya çevrilmeleri konusunda hiçbir sınırlayıcı şart taşımaması ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar tarafından düzenlenmiş olması gerekmektedir.

7) Nakden iade talebinin 500.000 Türk Lirasına kadar olan kısmı mükellefle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilebilir. İade talebinin 500.000 Türk Lirasını aşan kısmının iadesi ise vergi inceleme yetkisi bulunanlarca düzenlenen vergi inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilecektir.

8) Nakden iade edilebilir aşamaya gelen alacağın üçüncü şahısların vergi borçlarına mahsubu talep edilebilir. Bu mahsup işlemine ilişkin verilecek iade talep dilekçesine (1A), “Üçüncü Kişilerin/Kurumların Vergi Borçlarına Mahsup Talebine İlişkin Liste” eklenir. Bu şekilde yapılan mahsup talepleri düzeltme fişinin onaylandığı tarih itibarıyla yerine getirilecektir.

9) İade talebinin kısmen mahsuben kısmen nakden olması halinde, söz konusu talepler bu Tebliğde yer alan açıklamalar çerçevesinde ayrı ayrı değerlendirilir. Dolayısıyla talebin tümünün nakit iadesi olarak kabul edilerek işlem yapılması söz konusu olmayacaktır.

10) Nakden iade talepleri ile ilgili olarak yukarıda belirtilen dilekçe ve eklerinin ibrazı, talep edilen tutarın tamamı için istenilecektir.

11) Mahsup sonucu iadesi gereken miktarın bulunması ve bu tutarın beyannamenin ilgili tablosuna yazılmış olması mükellefçe yazılı olarak yapılmış iade talebi olarak kabul edilir. Yıllık beyannamenin ilgili tablosunda/satırında gösterilmeyen geçici verginin mahsuben veya nakden iade edilebilmesi için o yılın sonuna kadar iade talep dilekçesi (1B)’nin verilmesi gerekir.

12) Vergi borçlarına mahsup talebi halinde bu talebin iade talep dilekçesi (1C) ile vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir.

13) 06.10.2021 tarihi itibarıyla sonuçlanmamış gelir/kurumlar vergisi iade talepleri hakkında da yukarıdaki düzenlemeler yani GVK GT 315 hükümleri uygulanacaktır.

-----------

[1] Bkz RG 6/10/2021 gün ve 31620 sayılı Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğ tebliği.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.