banner649
Av. Anıl YILMAZ
Av. Anıl YILMAZ
Yazarın Makaleleri
VEKALET İLİŞKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASINA DAYALI TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI
Hukukumuzda kişiler, tarafı olduğu hukuki işlemleri bizzat yapabileceği gibi aradığı temsilci vasıtasıyla da yapabilmektedir. Vekalet sözleşmesi de bir işin yapılması amacıyla kurulan sözleşmedir. İlgili kanunda da vekalet sözleşmesi...
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT ALACAKLARI
İşçi-işveren ilişkilerinde işçilerin iş görme ve benzeri yükümlülükleri olduğu gibi işverenlerin de bazı yükümlülükleri mevcuttur. Söz konusu yükümlülüklerinden biri de işverenin işçiyi gözetme borcudur. Söz konusu yükümlülüğe...
MURİS MUVAZAASI KAYNAKLI TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI
Muris muvazaası günlük hayatta en çok karşılaşılan ve uygulamada en çok görülen muvazaa türüdür. Bilindiği üzere kanunlarımızda muvazaa kavramı çok detaylı olarak düzenlenmemiştir. Muvazaa kavramının tek dayanağı TBK madde 19'da...
İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN ALACAKLARI
İş ilişkisi içerisinde, iş sözleşmesine bağlı olarak çalışan işçi İş Kanunu'nda; bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişi şeklinde tanımlanmaktadır. İş sözleşmesini de tanımlamak gerekirse bir tarafın (işçi)...
MUHDESATIN AİDİYETİNİN TESPİTİ
Öncelikle muhdesat kelimesinin sözlük anlamını belirtmek gerekir. Muhdesat, 'sonradan meydana gelmiş, eskiden olmayan” anlamına gelir. Hukuken herhangi bir taşınmaz üzerinde bulunan yapılara muhdesat denilebilir. Bazı durumlarda üzerine...
ALZHEİMER VE BENZERİ HASTALIKLARIN TAPU TASARRUFLARINA ETKİSİ
Türk Medeni Kanunu madde 9'da da belirtildiği gibi kişinin hak elde edebilmesi, borç altına girebilmesi fiil ehliyetinin varlığına bağlıdır. Fiil ehliyeti olmayan kişi kendi tasarrufuyla herhangi bir borç-yükümlülük altına giremez,...
TAŞERON İŞÇİ VE KIDEM TAZMİNATI
Günlük hayatta çok sık karşılaşılan ve taşeron lakabıyla herkesin az çok hakkında fikir sahibi olduğu müessese hukuk literatüründe alt işveren ilişkisi olarak karşımıza çıkar. Bir işyerinde işverenin yapılması gereken tüm işleri...
KAMULAŞTIRMA VE KAMULAŞTIRILAN MALIN GERİ ALINMASI
Kamulaştırma; kamu yönetimlerinin, yasalar gereği yerine getirmekle yükümlü oldukları kamu hizmetleri ya da girişimlerini yürütmek için gereksinim duydukları, gerçek ya da özel tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar ile kaynak...
İMAR KANUNU MADDE 18 UYGULAMASI VE İPTAL DAVASI
Çarpık ve düzensiz yapılaşmayı önlemek, düzenli ve sağlıklı bir şehirleşmeyi gerçekleştirmek, devletin ve aynı zamanda vatandaşların ödevidir. Bu ödevi gerçekleştirmek amacıyla idare tarafından çeşitli imar uygulamaları yapılmaktadır....
ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVALARI
Eski adıyla izale-i şüyu ve yeni adıyla ortaklığın giderilmesi davaları, paylı (müşterek) ya da elbirliği (iştirak halinde) ile mülkiyete konu olan taşınmaz veya taşınır mallarda paydaşlar/ortaklar arasında mevcut birlikte mülkiyet ilişkisini...
MOTORLU ARAÇ SATIŞLARINDA TÜKETİCİNİN HAKLARI
Motorlu araçlar, geçmişten günümüze hayatımızın her alanında yer almaya başlamıştır. Tarımdan lojistiğe, eğitimden sanayiye kadar tüm sektörlerde hayati öneme sahip olan motorlu araçlar teknolojinin de her geçen gün gelişmesiyle birlikte...
ÜCRETE EK OLARAK İKRAMİYE
İş Kanunu'nda açıkça düzenleme alanı bulamamış olan ikramiye kavramı, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun 405.maddesinde yer almaktadır. Söz konusu maddeye göre işverenin işçilere ikramiye ödeme yükümlülüğü iş ilişkisinin...