banner664

29 Kasım 2020

Koronavirüse yakalanan avukattan HSK'ya 'mazeret' dilekçesi

Kovid-19 hastalığı ile mücadele eden avukat Uğur Deniz Engür, Hakimler Savcılar Kurulu'ndan (HSK) Kovid-19'a yakalanan avukatların hastalık süresince hak kaybına uğranmaması için mazeretli sayılmasını içeren tavsiye kararı istedi.

İŞLER AKSIYOR

Yeni tıp koronavirüs (Kovid-19) pek çok meslek grubunun işleyişinde ciddi sorunlara yol açtı. Hastalığa yakalan insanlar mevcut işlerini takip etmekte zorlanıyor. Ancak aksayan işler kimi zaman ciddi sorunlara ve hak kayıplarına yol açabiliyor.

ADLİYELER YÜKSEK RİSKLİ

Avukatlar bu sorunu en fazlasıyla yaşayan meslek gruplarının başında geliyor. Kalabalık adliyeler, Kovid-19 hastalığı riskinin de en yüksek olduğu yerler. Bundan dolayı birçok avukat bu hastalıkla mücadele ediyor. Avukatlardan yapılan sosyal medya paylaşımlarında adliyelerdeki sıkıntı sıklıkla dile getiriliyor. 

Kovid-19'la mücadele eden avukatlardan biri de İstanbul Barosu'na kayıtlı avukat Uğur Deniz Engür. Hastalığı nedeniyle evinde tedavisi devam eden Engür, bu süre zarfında boş durmayarak birçok meslektaşının hak kaybına uğramasına neden olan bir sorunla ilgili girişim başlattı.

Avukat Engür, Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) başvurarak Kovid-19 hastası ya da temaslı avukatların işlerinde mazeretli sayılması için tavsiye kararı alınmasını istedi. 

HAK KAYIPLARI OLUYOR

Konuyla ilgili görüştüğümüz Engür, adliyelerde hakim, savcı ve personel, Kovid-19'a yakalandığında, doğal olarak izin alındığını belirterek, sözlerine şöyle devam etti; "Bu süre zarfında kalem kapatılıyor ya işler duruyor ya da başka adliyelerden gelen personel işleri yürütüyor. Oysa Türkiye'de avukatların çoğu tek çalışıyor. Avukatların mesleki sorumluluğu gereği yapmaları gereken işler var ve bunların çoğu süreye tabi. Süre gecikince hem avukatların sorumluluğu doğuyor, hem de müvekkillerinin hak kaybı oluyor."

MÜCBİR SEBEP SAYILSIN

Avukatların karantina süresince işlerini takip edememelerinin büyük sıkıntılara yol açtığını söyleyen Engür, "Biz de bu nedenle bu durumun mücbir sebep (elde olmayan) olarak kabul edilmesi talebiyle HSK'ya başvurduk. Bakanlık'tan UYAP vasıtası ile hasta olduğunu bildiren avukatlara tebligat yapılmamasına, yaparsa da hak kaybına yol açmaması için işlemin yeniden yapılmasına yardımcı olmasını istedik."

DEPREM SONRASI VERİLEN TAVSİYE KARARI KOVİD-19 HASTALARI İÇİN DE VERİLSİN

Taleplerine şu ana kadar cevap alamadıklarını söyleyen Engür, benzer bir tavsiye kararının İzmir depreminden sonra verildiğini şimdi bu tavsiyenin Kovid-19 hastası avukatlar için de verilmesini istediklerini kaydetti.  (Ali Kemal Erdem / İndependent Türkçe)

İŞTE O DİLEKÇE

Avukat Engür'ün bu talebine Avukat Hakları Grubu da destek verdi. Avukat Hakları Grubu'ndan yapılan açıklama ve dilekçe şöyle;

COVID19 Temaslı Ve Pozitif Testli Avukatların Işlerinde Mazeretli Sayılması Için Hakimler Savcılar Kurulundan Tavsiye Kararı Istedik.

COVID19 nedeniyle hakimler ve adliye personeli karantinaya alınırken, avukatlar için süreler ve duruşmalar devam ediyor. Testi pozitif çıkan veya temaslı “solo avukat”ların çalışmaya engel mücbir sebeplerinin mahkemelerce dikkate alınması için HSK’dan tavsiye kararı istedik.

Başvurumuzu, Hakimler Savcılar Kurulu’nun resmi KEP adresinden yaptık.

...

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU BAŞKANLIĞINA

TALEP EDEN          : Av. Uğur Deniz ENGÜR (……..)

                                   İstanbul Barosu-46375

                                   ……….

KONU                                   : COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadelede Solo (yalnız çalışan) Avukatların durumunun göz önüne alınması ve hakimlere / savcılara bu yönde tavsiye kararı gönderilmesi taleplerimizi içerir dilekçemizdir.

AÇIKLAMALAR    :

Küresel bir krize dönüşen COVİD-19 salgın hastalığı ile mücadele etme ve kamu sağlığının korunması amacıyla, tüm Dünyada olduğu gibi, ülkemizde de bir takım önlemler alınmış, Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, kamu kurumlarının gayreti, vatandaşların özverisi ve aktif desteği ile salgının en az hasarla atlatılması amaçlanmıştır. 

COVİD-19 salgın hastalığının yayılım ve kitlelere bulaşma hızı bugünlerde oldukça artmıştır. Özellikle yoğun insan trafiğinin bulunduğu adliye binalarındaki salgın hastalık bulaşma riski, bu binalarda sürekli görev yapan hâkim, savcı ve adalet personelinde olduğu kadar, her gün adliyede işlerini yürüten avukatlar için de bulunmaktadır. 

Hakim, savcı ve adalet personelinin herhangi birisinde COVİD-19 testi pozitif çıktığında veya pozitif birileriyle temasa girildiğinde, hâkimler, savcılar, kalem personelleri ve icra müdürlükleri karantina sürecine alınarak yaklaşık olarak 14 gün boyunca idari izinli sayılmaktadırlar. Bu karantina sürecinde, yerlerine geçici personel atansa da bu personel sadece acil işlere baktığından dolayı o birimdeki bütün işler 14 gün boyunca bir nevi durdurulmuş sayılmaktadır. 

Adliye ortamlarında yoğun çalışan avukatlar büyük risk altındadır. Son zamanlarda, avukatlar arasında yaygın olarak COVİD-19 testi pozitif çıkmaktadır ve bu durum Sağlık Bakanlığı verilerine de resmi olarak yansımaktadır. Türkiye’de avukatların neredeyse %90’ı solo avukat (tek başına) olarak çalışmaktadır ve kâtipleri hariç yanlarında başka avukatlar bulunmamaktadır. COVİD-19 testi pozitif çıkan bir avukat, ya evinden hiç çıkmadan istirahat etmek zorundadır ya da hastalığının ağırlığı nedeni ile hastanede tedavi altında bulunmak zorundadır. Yaklaşık 10 günlük sürenin büyük bir kısmı ağrı, sızı, halsizlik, nefes darlığı gibi COVİD-19’un bilinen semptomlarının iyileşmesinin beklenmesi ile geçirilmektedir. Hal böyleyken, en ufak bir temasta veya pozitif çıkan bir testte yaklaşık 14 gün idari izinli sayılan hâkim, savcı ve adalet personeli bulunmaktayken, vatandaşların ve kurumların işlerini hukuki ve cezai sorumluluk altında yürüten avukatların hukuki süreleri ve tüm iş süreçleri aynen işlemeye, mahkemelerce kendisine tebligat yapılmaya devam etmekte, katılamayacağı duruşmalar için vermiş olduğu mazeretler ise çoğu kez mahkemelerce dikkate alınmamaktadır.

COVİD-19 pandemik düzeyde salgın bir hastalıktır ve Dünyadaki tüm kurumlar için açık bir mücbir sebeptir. Kurulunuz, daha önce 30 Ekim’de meydana gelen İzmir Depremini mücbir sebep saymış ve mahkemelere tavsiye kararlarını iletmiştir. E.87742275-010.07-0305-2020-470/53453 sayılı ve 01.11.2020 tarihli karar ile “İzmir Barosuna bağlı olarak görev yapan avukatlar ile İzmir merkez ve ilçelerinde ikâmet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret taleplerinin, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanması”; E.87742275-010.07-0305-2020-478/54172 sayılı ve 06.11.2020 tarihli karar ile “İzmir Barosuna kayıtlı olarak görev yapan avukatlar ile İzmir merkez ve ilçelerinde ikamet eden vatandaşlarımızın ülke genelindeki adli iş ve işlemlerinde mağduriyete sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının yaşanmaması adına, anılan mevzuat hükümleri (CMK, HMK) çerçevesinde eski hale getirme konulu talep ve mazeretlerin yaşanan depremin yarattığı sonuçlarla birlikte hassasiyet içerisinde değerlendirilmesi” şeklinde tavsiye niteliğinde kararlar yayınlanmıştır, bu kararlar tüm Komisyon başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla Hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmuştur. 

Herkes için mücbir sebep sayılan COVİD-19, avukatlar için de mücbir bir sebeptir ve avukatın tüm iş süreçlerini gerektiği gibi yürütememesine sebep olmaktadır. Avukatların karantina veya tedavi sürecinde müvekkilleri adına duruşmalara katılamaması ve işleyen süreleri kaçırması kuvvetle muhtemeldir. Hastalığın pençesinde olan Avukatların ofislerine erişiminin mümkün olmaması, Bilgisayar ve E-imza’ya ulaşmalarının imkânsız olması ihtimali nedeniyle, karantina veya tedavi süreci boyunca UYAP’tan dilekçelerini ve başvurularını sunabilmesi dahi avukatlardan beklenilmemelidir. 

TALEP                      : Yukarıda açıklanan sebeplerle, 

- COVİD-19 testi pozitif çıkan avukatların (özellikle tek başına çalışan solo avukatların), temsil ettiği vatandaşların ve kurumların haklarının etkilenmemesi amacıyla “mücbir sebepli” sayılması,

- UYAP üzerine COVİD-19 tanısı konulmuş avukatların raporlarını yükleyebilecekleri bir sekme konularak, bu avukatlara karşı mahkemelerin tebligat vs. gibi işlemler yapılmasının önüne geçilmesinin sağlanılması, 

- Ülke genelindeki adli iş ve işlemlerindeki mazeret taleplerinin, mağduriyete ve hak kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde anlayışla karşılanması,

- Yine adli iş ve işlemlerinde mağduriyete sebebiyet verilmemesi ve hak kayıplarının yaşanmaması adına, işleyen ve kaçırılan süreler bakımından CMK 40 vd., HMK 95, İİK 65 vd. maddeleri çerçevesinde “eski hale getirme”konulu taleplerinin ve mazeret dilekçelerinin hassasiyet içerisinde değerlendirilmesi,

- Konularında tavsiye mahiyetinde karar alınmasını ve bu kararın tüm Komisyon başkanlıkları ve Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla hâkim ve Cumhuriyet savcılarına duyurulmasını talep ederim.

Saygılarımla,

Av. Uğur Deniz ENGÜR

(İstanbul Barosu-46375)

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
saffet 2 yıl önce

çok haklı aynı uygulama vatandaşlarada uygulanmalı